Likvidace škod se i přes pandemii nezastavila

23.03.2020

Likvidace pojistných událostí se i přes nařízení vlády v souvislosti s pandemií koronaviru nezastavila. Všichni naši likvidátoři jsou k dispozici klientům pro řešení škod a postupy nejsou z velké části nijak změněny.

Hlášení škod probíhá standardním způsobem:

  • e-mailem
  • on-line prostřednictvím ON - LINE RESPECT
  • telefonicky (pevné linky jsou přesměrovány na mobilní čísla likvidátorů)

Veškerá další komunikace probíhá e-mailem nebo telefonicky. Pokud přesto potřebujete zaslat zásilku běžnou poštou, je také zajištěno její zpracování.

Osobní projednání způsobu řešení škod nebo konzultace ke škodám jsme dočasně nahradili elektronickou formou dle možností klientů (například prostřednictvím Microsoft Teams) případně řešíme telefonicky.

Potřebu provedení prohlídek řešíme individuálně pro každý typ škod nebo dle rozsahu škod přímo s klienty. Prohlídky mohou být po dohodě nahrazeny kvalitní fotodokumentací nebo jednáme o provedení fyzické prohlídky přímo s konkrétním pojistitelem.