Důležité body k aktuální situaci v pojištění

V návaznosti na aktuální události bychom Vás chtěli upozornit na několik vybraných bodů ve vztahu k pojištění, které jsou důležité obzvláště dnes:

- dočasná úprava pojistné částky pro zásoby, případně připojištění zásob na volném prostranství

- aktualizace obratu společnosti, informace o změnách v provozu / výrobě

- v případě propouštění zaměstnanců aktualizovat skupinová pojištění

- aktualizovat zabezpečení, pokud provozy zůstanou zavřené a opuštěné, bez personálu

- dočasná úprava pojistné částky na přerušení provozu, dle aktuální reálné prognózy

- v závažných případech bude nutné pojistný program zásadně přepracovat

V rámci jednotlivých druhů pojištění a dle průmyslových segmentů je pak v případě změny provozu společnosti, nebo jejího omezení, potřeba tyto informace s námi komunikovat s cílem udržet stávající pojištění efektivní.

Pokud je Vaše společnost aktuálními událostmi zasažena, chtěli bychom Vás tímto požádat o zaslání odpovídajících informací vztahujících se ke stávajícímu pojištění, abychom mohli toto nastavit tak, aby pokrylo maximum možných rizik.

Všichni brokeři a správci jednotlivých pojistných smluv jsou Vám k dispozici, jsme v pravidelném kontaktu s pojistiteli a naším cílem je nabídnout Vám i nadále ta nejvýhodnější řešení.

Neváhejte se ozvat, jsme tu pro Vás!

Tým RESPECT Group