S ohledem na změnu směrnice ČKP č. N13/2000/018/67 se s účinností od 1. 7. 2020 mění, resp. upravuje vzhled zelené karty (tj. bílý podklad, černé písmo). Tedy od začátku prázdnin už budou moci pojišťovny podle evropské mezinárodní shody tento dokument vydávat vytištěný na bílém papíře. Přechod na bílou verzi umožní tisk i těm motoristům, kteří...

V neděli 17. 5. 2020 v České republice skončil nouzový stav, který byl vyhlášen v polovině března kvůli koronavirové epidemii. Se skončením nouzového stavu, je znovu uplatňován standardní režim vyřazení vozidla z provozu, to znamená, že se vozidlo vyřazuje z provozu ke dni odevzdání registrační značky a faktického provedení zápisu do registru...

V průběhu celosvětové pandemie zjistila spousta společností, že i když mají sjednané kvalitní cestovní pojištění, nejsou jejich zaměstnanci krytí pro případ nákazy covid-19. Většina pojišťoven na českém trhu (stejně jako pojišťovny v zahraničí) mají rizika spojená s epidemií a pandemií vyloučena v pojistných podmínkách. Společnosti, které vysílají...

Aktuální situace vnesla také řadu otázek a množství dotazů od klientů k problematice týkající se pojištění přerušení či omezení provozu v důsledku nařízení vlády. Kolegové řešili velké množství dotazů, jak nového sjednání rizika, tak řešení likvidace z již uzavřené smlouvy před pandemií. Po vypuknutí nákazy a po nařízení vlády nelze již riziko nově...

Situace v České republice se pomalu vrací do normálních kolejí a všichni doufáme, že nejhorší je již za námi. Nicméně, neměli bychom zapomínat na varování lékařů o možném příchodu druhé vlny pandemie. A proto vznikl nový, unikátní produkt, který na trhu v současné chvíli nemá obdoby, jedná se o první antivirové pojištění denních dávek při...

Platná technická prohlídka neboli STK je podmínkou pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Technickou prohlídku je nutné standardně absolvovat u nově registrovaného osobního vozidla po 4 letech, poté každé dva roky. Platné STK je potvrzením, že vozidlo je technicky způsobilé a neohrozí tak bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Mohlo by se zdát, že jediným aktuálním problémem planety je koronavirová pandemie, ale opak je pravdou. Možná se na chvíli zapomnělo na vše ostatní, ale s polevující epidemií se do čela zásadních otázek pro stávající i budoucí generace opět dostává jeden z největších globálních problémů, kterým je sucho. Nedostatek vody sužuje především...

Nacházíme se dnes ve specifickém prostředí, kdy byla vyhlášena oficiálně pandemie, stejně tak následují vládní nařízení a administrativní zásahy v různém rozsahu po celém světě. To má v ekonomice přímý i nepřímý dopad na velké množství firem a jednotlivců. Důraz na řešení kreditního rizika tak silně nabývá na svém významu, naše specializované...